Ongeval, Onmacht, Onbegrip

Drie partijen, overledene, nabestaande(n) en betrokkene(n) door een noodlottig ongeval voor altijd met elkaar verbonden. Hoe nu verder?

Aanleiding

Na een tragisch verkeersongeval op 23 december 2019 van mijn dochter Maaike, met een dodelijke afloop als gevolg, stortte mijn wereld volledig in. Troostende woorden waren vooral verwijtend over de betrokkene, ik wist niks van wat er precies gebeurd was. Ik had zoveel vragen maar geen antwoorden. Goed bedoeld of onwetend, er werd een denkbeeldig monster gecreëerd. Was ik hierbij gebaat? Nee, ik zocht vooral de mens die betrokken was bij het ongeluk, wat was er gebeurd?

– Albert Roelen –

Het idee van de stichting is hieruit geboren.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben wij 3 pijlers. Voorlichting, bemiddeling en herinnering.

Voorlichting

Gericht op zelfreflectie, vooroordelen en bewustwording. Iedereen kan slachtoffer, nabestaande of betrokkene worden. Deze voorlichting geven wij aan scholen en professionele partijen.

Bemiddeling

Op korte termijn nabestaanden en betrokkenen van een verkeersongeval met elkaar in gesprek brengen. Wij bemiddelen zoals een “goede vriend” zou doen, begripvol, kritisch en troostend. Het werkgebied van de stichting is in eerste instantie Oost-Brabant. Hierbij hebben wij contact met Slachtofferhulp Nederland en de Politie Eenheid Oost-Brabant.

Herinnering

Indien gewenst dragen we bij aan de herinnering. Vaak ontstaat er na een tragisch ongeval een bermmonument. Begrijpelijk omdat je als nabestaanden wil dat je geliefde niet vergeten wordt. De keerzijde is dat gemeentes en provincies een wildgroei zien ontstaan waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en pijnlijk voor nabestaanden als het bermmonument ineens verdwenen is. Dit willen wij voorkomen.

Wij ontwikkelen een universeel bermmonument waarbij op elk monument ruimte is voor een persoonlijke touch. Via een QR-code geven we daarnaast ook de mogelijkheid aan de nabestaanden om het verhaal van hun geliefde te vertellen.

De doelstelling is dat we het bermmonument gratis aan kunnen bieden bij voldoende donaties.

Wat willen we bereiken

  • Bewust maken dat een mening die niet op feiten, kennis, ervaring of waarneming is gebaseerd een vooroordeel is en daarom niet rationeel.
  • Bermmonument problematiek oplossen.

Hoe nu verder?

Heb je vragen over onze stichting?

Wil je kosteloos gebruik maken van onze voorlichting?

Ben je opzoek naar een luisterend oor?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van kosteloze bemiddeling?

 

Neem dan contact met ons op, wij reageren binnen 24 uur.

Bestuursleden

Albert Roelen

Voorzitter

06 5245 8995

albert@ooOdrie.nl

Jessica Beijer

Secretaris

06 4738 0782

jessica@ooOdrie.nl

Jurgen Hirdes

Penningmeester

06 5135 6096

jurgen@ooOdrie.nl

Donaties

Stichting ooOdrie, biedt haar diensten kosteloos aan.
Om onze doelstellingen te verwezenlijken zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties.
Mocht je onze stichting een warm hart toedragen en willen ondersteunen met een donatie?
Dan kun je contact opnemen met Jurgen 06-5135 6096 of mailen naar: jurgen@ooOdrie.nl
Bankrekeningnummer Stichting ooOdrie: NL56 INGB 0675 1647 96

Beleidsplan

Hier vind u het beleidsplan van Stichting ooOdrie voor de periode 2021-2024.

Jaarverslag

Hier vind u het jaarverslag van Stichting ooOdrie voor de periode 2021-2022.

Samenwerking